เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 126 6 พ.ย. 2566 23:15:34

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง ลงพื้นที่ หมู่ 5 บ้านท่าปุย นำกระสอบทรายไปมอบให้ชาวบ้านสำหรับป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน และช่วยกันเปิดทาง


วันที่ 29 ตุลาคม 2566
นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรี ตำบลสามเงา มอบหมายให้นายอุดร คำเจ็ก รองนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา นำเจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงา เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสามเงา ลงพื้นที่ หมู่ 5 บ้านท่าปุย นำกระสอบทรายไปมอบให้ชาวบ้านสำหรับป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน และช่วยกันเปิดทางน้ำบริเวณคลองห้วยหวาย เพื่อให้น้ำสามารถไหลได้สะดวก เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ 5 บ้านท่าปุย เนื่องจากเกิดฝนตกหนัก

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามเงา(สำหรับบุคคลภายนอก)

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

ล่าสุด


ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับ อปท.เครือข่าย

ประชุมเพื่อพิจารณายกร่างเทศบัญญัติยกร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ร่างเทศบั

ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง

เทศบาลตำบลสามเงา ขอประชาสัมพันธ์ เมนูอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ประจำวันที่

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566

เข้าการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับ อปท.เครือข่าย

↑ TOP