1253 1894 1774 1259 1012 1498 1691 1083 1111 1317 1139 1209 1505 1680 1543 1933 1812 1573 1331 1701 1949 1232 1174 1681 1768 1224 1008 1987 1404 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมและสังเกตุการณ์หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา


อ่าน 1030

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมและสังเกตุการณ์หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา

รายละเอียด : นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสังเกตุการณ์หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา รวมถึงสถานที่ที่ใช้สำหรับนับคะแนนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา21 เม.ย. 2564 Admin Admin

↑ TOP