1929 1545 1132 1340 1575 1728 1096 1933 1347 1024 1912 1709 1817 1958 1462 1311 1936 1545 1359 1721 1305 1220 1996 1901 1105 1940 1050 1253 1627 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ แจกน้ำเพื่ออุปโภคเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง


อ่าน 941

กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ แจกน้ำเพื่ออุปโภคเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

รายละเอียด : กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกับอำเภอสามเงา เขื่อนภูมิพล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสามเงา ในการแจกน้ำเพื่ออุปโภคเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง21 เม.ย. 2564 Admin Admin

↑ TOP