1767 1559 1461 1142 1919 1464 1148 1941 1085 1461 1324 1442 1176 1870 1251 1712 1159 1031 1468 1901 1446 1605 1236 1055 1491 1401 1333 1182 1900 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA


↑ TOP