1769 1474 1468 1800 1827 1732 1300 1451 1144 1231 1002 1289 1913 1540 1877 1743 1338 1381 1392 1017 1381 1617 1980 1556 2000 1936 1520 1241 1976 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

สายด่วนนายกเทศมนตรี


สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
หมายเลขโทรศัพท์ 055-800606 ต่อ 100
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
086 - 6789497


 

↑ TOP