1415 1796 1839 1686 1917 1342 1252 1045 1380 1762 1681 1940 1394 1160 1864 1343 1273 1851 1630 1362 1569 1679 1466 1891 1116 1329 1493 1683 1205 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา


↑ TOP