เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9


ผลการพิจารณา ม.9(1)
       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

       ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)  
        คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา 
       ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น 
      
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต     
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
ม.9(3)
          เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
          แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
          คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
      
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
       ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

↑ TOP